header-top

Image

Spolupracujeme s vami radi

Pravidelne spolupracujeme s viac ako 50 stálymi zákazníkmi a veľkým množstvom nepravidelných zákazníkov, prevažne v týchto odvetviach:

  • Papierenský priemysel
  • Drevospracujúci a nábytkársky priemysel
  • Potravinársky priemysel
  • Hutníctvo a strojárstvo
  • Stavebníctvo a výroba stavebných hmôt
  • Výroba spotrebného tovaru a chémia